Download: Skalp für Folie schneiden


Cięcie folii: funkcje oprogramowania Skalp

Skalp© V1.08 to oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do cięcia folii nożem obrotowym. Program oferuje funkcje korygujące ścieżkę cięcia zgodnie z promieniem noża obrotowego.

Ponadto oprogramowanie posiada funkcję testowego paska. Funkcja ta pozwala użytkownikowi sprawdzić właściwą początkową pozycję noża przed faktycznym procesem cięcia. Używając testowego paska, użytkownik może upewnić się, że nóż jest prawidłowo ustawiony, aby wykonać pożądane cięcie.

Wymagania sprzętowe i programowe
  • Windows 98/ME/NT/2000/XP/7/8/10/11
Folie schneiden: Skalp Hauptfenster

Wskazówka! Ta wersja jest wersją demonstracyjną. Funkcje ZAPISZ i/lub EKSPORT są zablokowane.

Unsere CNC-Steuerungssoftware cncGraF verfügt bereits über eine integrierte Skalp-Schleppmesserkorrektur-Funktion.

pl_PLPL