Polityka prywatności


§ 1 Ogólne informacje

Twoje dane osobowe (np. tytuł, imię, adres, adres e-mail, numer telefonu) są przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych oraz prawa o ochronie danych Unii Europejskiej (UE). Poniższe przepisy informują o celach przetwarzania, podstawach prawnych, odbiorcach, okresach przechowywania oraz o Twoich prawach i osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych. Ostrzeżenie dotyczy wyłącznie naszych stron internetowych. Jeśli zostaniesz przekierowany do innych stron za pomocą linków na naszych stronach, proszę sprawdź tam informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

§ 2 Kontakt

(1) Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe, które nam udostępniasz przez e-mail, formularz kontaktowy itp., przetwarzamy w celu odpowiedzi na Twoje zapytania. Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych. Jednak bez podania adresu e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć Ci e-mailem.

(2) Podstawy prawne

a) Jeżeli wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

b) Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c) W pozostałych przypadkach (zwłaszcza przy korzystaniu z formularza kontaktowego) podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

PRAWO SPRZECIWU: Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i które nie służy bezpośredniemu marketingowi, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.

W przypadku bezpośredniego marketingu możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest szybka komunikacja z Tobą oraz ekonomiczne odpowiadanie na Twoje zapytania. Jeżeli podasz nam swój adres, zastrzegamy sobie prawo do korzystania z niego w celu bezpośredniego marketingu pocztowego. Możesz chronić swoją prywatność, ograniczając udostępnianie danych (np. używając pseudonimu).

(4) Kategorie odbiorców

Dostawcy hostingowi, dostawcy usług przesyłkowych w przypadku bezpośredniego marketingu.

(5) Okres przechowywania

Twoje dane zostaną usunięte, gdy okoliczności wskazują, że Twoje zapytanie lub dany problem został ostatecznie rozwiązany. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy, wymagane dane handlowe i podatkowe będą przechowywane przez nas przez okresy określone w przepisach prawa, czyli zazwyczaj dziesięć lat (por. § 257 HGB, § 147 AO).

Falls es jedoch zu einem Vertragsschluss kommt, werden die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Daten von uns für die gesetzlich bestimmten Zeiträume aufbewahrt, also regelmäßig zehn Jahre (vgl. § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Prawo do odwołania

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo w dowolnym momencie odwołać tę zgodę.

§ 3 Informacje o plikach cookie

(1) Cel przetwarzania

Na tej stronie internetowej używane są technicznie niezbędne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w lub przez Twoją przeglądarkę internetową na Twoim systemie komputerowym.

(2) Podstawy prawne

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest sprawne działanie naszej strony internetowej. Dane użytkownika zbierane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników. Chroni to Twoje prawo do prywatności.

(4) Okres przechowywania

Technicznie niezbędne pliki cookie są zazwyczaj usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwale przechowywane pliki cookie mają różny okres ważności od kilku minut do kilku lat.

(5) PRAWO SPRZECIWU

Jeśli nie chcesz przechowywania tych plików cookie, wyłącz proszę akceptację tych plików cookie w przeglądarce internetowej. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Trwale przechowywane pliki cookie możesz również usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki.

§ 4 Twoje prawa jako osoba, której dane dotyczą

Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO, i masz następujące prawa wobec nas jako administratora:

1. Prawo do informacji

Możesz żądać informacji na podstawie art. 15 RODO o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas.

2. Prawo do sprostowania

Jeśli dane dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub nieaktualne, możesz żądać ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz żądać ich uzupełnienia.

3. Prawo do usunięcia

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na podstawie art. 18 RODO masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Prawo do przenoszenia danych

Na podstawie art. 20 RODO masz prawo żądania otrzymania danych, które dostarczyłeś nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz masz prawo przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

6. Prawo do odwołania zgody

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę. Przetwarzanie, które miało miejsce do momentu odwołania, pozostaje zgodne z prawem.

7. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 RODO). Możesz zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Należy również pamiętać o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO:

a) Ogólne: wymagany uzasadniony sprzeciw

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie

– w celu ochrony naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1f) RODO) lub

– w interesie publicznym (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na przepisach RODO.

W przypadku sprzeciwu nie będziemy więcej przetwarzać danych dotyczących Ciebie, chyba że możemy wykazać, że istnieją ważne podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

b) Specjalny przypadek reklamy bezpośredniej: wystarczy prosty sprzeciw

Jeśli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw przeciwko temu przetwarzaniu bez podawania przyczyn; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwić się przetwarzaniu w celu reklamy bezpośredniej, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych:
Michael Boenigk
Philipp-Reis-Str.45
53125 Bonn
Telefon: +49 (0)228 53448613
info@boenigk-electronics.com

Niniejsza informacja o ochronie danych została stworzona i jest aktualizowana przy użyciu technologii firmy janolaw GmbH.

pl_PLPL